-

وب سایت رسمی شرکت تــوان تـابـلو الـبرز

مشاوره ، طراحی و مهندسی پروژه های نیرو رسانی و تولید پست ها توزیع فشار ضعیف و فشار متوسط

 

ورود به سایت

 

 

آدرس کارخانه : قزوین - شهر صنعتی البرز - خیابان بیهقی - نبش خیابان جریر طبری

تلفن : 2223011 - 2243138 - 2223138 - 0282       فکس 2229171 - 0282

 

Factory address : Corner on the jarir tabari AVE. - Beihaghi AVE. - Alborz Ind City - IR Iran

Tel : 0282 - 2223138 - 2243138 - 2223011                      Fax : 0282 - 2229171

***

Design & Support By :   M.keshavarz & E.Ramezani

2012